top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Türkiye’deki Serbest Bölge Alanları ve Avantajları

Güncelleme tarihi: 11 Nis 2022Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sanayi ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır.

Türkiye’ de halihazırda kurulu 19 serbest bölge bulunmaktadır. Serbest bölgelerde, Ekonomi Bakanlığı’ndan ruhsat almak kaydıyla faaliyette bulunulabilir. Bu bölgelerde ayrıca, gümrük ve kambiyo mükellefiyetine ilişkin hükümler uygulanmamaktadır. Serbest bölgelerde, yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, tevsi ve kapasite artırmak amacıyla getirilen mallar, kullanıcının kendisine ait olmayan bakım ve onarım maksadıyla getirilen mallar, bölgelere geçici olarak getirilen araç, gereç ve ekipmanlar, fason üretim amacıyla getirilen mallar, 6/2/2004 tarihinden sonra faaliyet ruhsatı alanlardan imalatçı kullanıcıların dışındaki kullanıcılar tarafından yurt dışından bölgeye getirilen ve/veya bölgeden Türkiye’ye çıkarılan mallar bir ücrete tabi değildir. Bu bölgelerde yapılacak ticaret, dış ticaret hükümlerine tabiidir. Bu bölgelerde faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılmasına da izin verilmektedir. Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesna tutulmuştur.


Diğer taraftan serbest bölgelerin sağladığı avantajlar şu şekilde özetlenebilir: İmalat şirketleri kurumlar vergisinden tamamen muaf tutulmaktadır. KDV ve özel tüketim vergilerinden ve hatta emlak vergisinden de özel bölgeler muaftır. Mülk alım ve satımında, tapu harcı da ödenmemektedir. Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere gelir ve kurumlar vergisi istinası uygulanmaktadır. Ek olarak serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler, çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden tamamen muaftır. Süre sınırı olmaksızın mallar bu bölgelerde tutulabilmektedir. Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.


Kısaca serbest bölge, Türkiye’ye yatırımcı toplamak, Türkiye’ye teknoloji girişi sağlamak ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde yer alan ancak gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.Ünal § Partners Ekibi

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page