top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Türkiye'de Kısa Dönem İkamet İzni Hakkında Her Şey

Kısa Dönem İkamet İzni, Türkiye’de vize süresi ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre konaklamak isteyen yabancılar için düzenlenen bir ikamet iznidir. Öngörülen süreden uzun kalmak isteyen tüm yabancıların bu ikamet iznine başvurması zorunludur. İşbu bilgi notumuzda kısa dönem ikamet izni türlerine, başvuru şartlarına ve yöntemlerine yer verdik.


Kısa dönem ikamet izni türleri nelerdir? Bu türlerin kapsamı nasıldır?


6458 No’lu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca 14 adet kısa dönem ikamet izni türü belirlenmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler


Bilimsel gerekçe ile vize kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancıların yapacakları araştırmanın izne tabii olması halinde öncelikle ilgili kuruluşlardan izin belgesi edinmesi, araştırma konusunun izne tabii olmaması halinde ise araştırma dair detayları barından bir beyanda bulunmaları gerekir. Bilimsel araştırma üzerinden ikamet izni almak isteyen yabancıların, Türkiye’ye girmeden önce kendi ülkelerindeki temsilciliklerimizden Bilimsel Araştırma amaçlı vize edinmiş olmaları gerekir.


 • Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunanlar


Taşınmaz sahibi olan yabancıların bu ikamet iznine başvurabilmeleri için sahip oldukları taşınmazın konut olması ve konut olarak kullanılıyor olması gerekir. İlgili taşınmazın üzerinden birden fazla aile üyesinin hak sahibi olması durumunda, hak sahibi olan diğer aile fertleri de ikamet izni başvurusunda bulunabilir. Bu kişiler başvuru sahibinin eşi, yetişkin olmayan çocuğu yada bağımlı yetişkin çocuklarından herhangi biri olabilir.


 • Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar


Bu kategoride üzerinden başvuru yapmak isteyen yabancıların, iletişimde oldukları ve ticari bağlantı kuracak oldukları kişilerden davetiye mektubu istenebilir ya da kuracakları işe ilişkin belgeler talep edilebilir.


 • Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılacaklar


Hizmet için eğitim üzerinden kısa dönem ikamet izni talep eden yabancıların, ilgili eğitim verecek olan kurum ya da kuruluş tarafından düzenlenen, eğitimin içeriği, eğitim verilecek olan yer ve süresini gösteren belgeleri başvuru esnasında sunması gerekir. İkame izni eğitim süresini kapsayacak şekilde düzenlenir.


 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Taraf Olduğu Anlaşmalar ya da Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde Eğitim veya Benzeri Amaçlarla Gelecekler


Çeşitli eğitim programları nedeniyle Türkiye’den ikamet izni almak isteyen yabancıların ilgili kurum tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları gerekir. Bu kapsamda düzenlenecek ikamet izni eğitim süresini geçemez ve farklı bir amaç için kullanılamaz. Öğrenci değişim program kapsamında ikamet iznine başvuran öğrenciler eğer ilk 3 ay içerisinde genel sağlık sigortası için talepte bulunurlarda ek bir sağlık sigortası istenmez. Bu süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler ise yabancı sağlık sigortası yaptırmak ve belgelemek zorundadırlar.


 • Turizm Amaçlı Kalacaklar


Turistik gerekçe ile kısa süreli ikamet izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancılardan bu süre içinde hangi zaman aralıklarında nerelerde ne kadar süreyle kalacaklarına ilişkin belge istenmektedir. Gerek görüşmesi halinde seyahat planına ilişkin ek belge talep edilebilir.


 • Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşımamak Kaydıyla Tedavi Görecekler


Tedavi amaçlı Türkiye’de uzun süre ile kalması gereken yabancıların öncelikli olarak kamu sağlığını ve güvenliğini riske edebilecek bulaşıcı bir hastalık taşımamaları gerekir. Bu amaçlar başvuru yapmak isteyen yabancıların kamu ya da özel hastanelerinden kabul belgelerini sunmaları gerekir. Eğer tedavinin tüm masraflarının ödendiği belgelenirse, ek olarak sağlık sigortası aranmaz. Aynı şekilde barınma, iaşe ve tedavi masrafları kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan da ek sağlık sigortası istenmez. Bu kategori kapsamında yapılan başvurularda gerek görülmesi halinde tedaviye ilişkin ek belgeler istenebilir. Tedavi için gelen yabancıların refakatçileri için genel ikamet hükümleri uygulanır. Refakatçi olarak gelen yabancıların en fazla iki kişisi için ek sağlık sigortası şartı da aranmaz.


 • Adli Veya İdari Makamların Talep Veya Kararına Bağlı Olarak Türkiye’de Kalması Gerekenler


 • Aile İkamet İzninden Kısa Dönem İkamet İznine Geçenler


En 3 yıllık aile ikamet izni ile Türkiye’de kalan ve 18 yaşını yeni doldurmuş olanlar, Türk vatandaşı ile evli olan ve aile ikamet izniyle en az 3 yıl Türkiye’de kalan yabancılar ve destekçinin ölümünün ardından destekçiye bağlı olarak aile ikamet izni alanlar bu tür ikamet iznine başvurabileceklerdir.


 • Türkçe Öğrenme Kurslarına Katılacaklar


Türkçe öğrenmek için ikame izni başvurusunda bulunmak isteyenlere kısa süreli ikame izni en fazla iki kere için verebilir. Eğer kusun süresi 1 yıllık az ise ikamet izni kurs süresi gözetilerek verilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış kurumlardan birine kayıt olmak gerekir ve ilgili eğitim kurumu, öğrenim gören yabancın kursa kayıt ve devam durumu il müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.


 • Kamu Kurumları Aracılığıyla Türkiye’de Eğitim, Araştırma, Staj Ve Kurslara Katılacaklar


Bu gerekçe ile düzenlenen ikame izinleri en fazla bir yıl süre ile düzenlenebilir. Barınma, iaşe ve sağlığa ilişkin giderlerin kurumlarca karşılanması halinde başvuru sahibinden maddi kaynaklara ya da sağlık sigortasına ilişkin belge istenmez. Gerek görülmesi halinden kurumlardan belge talep edilebilir.


 • Türkiye’de Yükseköğrenimini Tamamlayanlardan Mezuniyet Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde Müracaat Edenler


Yükseköğretim mezunlarından yeni mezun olanlara, ilk altı ay içinde başvurmaları halinde bir kereye mahsus olmak üzere, en fazla bir yıllık ikamet izni verilir.


 • Türkiye’de Çalışmayan Ancak Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Kapsam ve Tutarda Yatırım Yapacaklar ile Bunların Yabancı Eşi, Kendisinin ve Eşinin Ergin Olmayan veya Bağımlı Yabancı Çocuğu


6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanun’u kapsamında ülkeye ekonomik katkı sağlayabilecek olan yabancıları teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, bu kategoride yapılan başvurularda 5’er yıllık ikamet izinleri verilir.


 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları


Başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına 5’er yıllık ikamet izni verilir.


Kısa Dönem İkamet İzni şartları nelerdir?


Kısa dönem ikamet izni alınması için gerekli şartlar Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca şu şekildedir:

 • Talep edilen ikamet izni için gerekli belgeleri sunmuş olmak,

 • Genel sağlık ve güvenlik şartlarına sahip olmak ve şartların sağlandığını belgeleyebilmek,

 • Gerek görünmesi halinde, vatandaş olunan ya da ikame edilen ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen adli sicil kaydı sunabilmek,

 • Türkiye’de ikame edilecek olan adresi belgelemek,

 • Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar başlıklı 7.maddesinin kapsamına girmemek


Kısa Dönem İkamet İzni için gerekli olan belgeler nelerdir?


Yukarıda sayılan her bir kısa dönem ikamet izni için gerekli olan belgeler değişebilecek olsa da temelde hepsi için ortak olan belgeler şu şekildedir:

 • Kısa Dönem İkamet İzni Bilgi Formu,

 • Pasaport,

 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf,

 • Talep Edilen İkamet İzni Süresini Kapsar Özel Sağlık Sigortası,

 • Randevu Ve Başvuru Formu,

 • Harç Ödeme Dekontları,

 • Adres Belgesi

Genel hatlarıyla kısa dönem ikamet izni türleri, şartları ve kapsamı bu şekilde olup Ünal&Partners Hukuk Bürosu olarak bugüne kadar yardımcı olduğumuz yüzlerce yabancı gibi her türlü ikamet ve vatandaşlık işleminde sizlere yol göstermek ve yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.


Ünal § Partners Ekibi

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page