top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Türk İşçilerin Yurt dışında İstihdamı Hakkında Bilinmesi Gereken

Güncelleme tarihi: 11 Nis 2022
Türk İşçilerin Yurt dışında İstihdamı Hakkında Bilinmesi Gereken


Özellikle son yıllarda ülkemizden yabancı ülkelere istihdam amaçlı göçün artmasıyla birlikte bu ülkelerde gerek Türk vatandaşları tarafından kurulan firmalar gerekse diğerleri için ülkemizden işçi alım ve buradaki firmalarca kendilerinin gönderimi sayıları her geçen gün artmaktadır. İşbu bültenimizde “Yurtdışı İstihdam Yönetmeliği” çerçevesinde Türk vatandaşlarının yurtdışında istihdam edilmesi şart ve usullerini inceledik.


“Yurtdışı İstihdam Yönetmeliği” nedir?


Bir Türk işçinin yurtdışına gönderilmek istenmesi halinde öncelikli olarak işin yürütüleceği ülke ile Türkiye arasında ikili işgücü anlaşmasının mevcut olup olmadığı tespit edilecektir. Anlaşmanın varlığı halinde, bu anlaşmada işçinin hangi usullerle göre yurtdışına gönderileceği konusunda özel bir düzenleme getirilmişse, işçi bu özel usule uygun olarak yurtdışına gönderilecektir. Ancak böyle bir anlaşmanın bulunmuyor olması halinde “Yurtdışı İstahdam Yönetmeliği” esas alınarak sürecin gerçekleştirilmesi gerekecektir.


Yönetmelik uyarınca yurtdışına işçi göndermek isteyen işverenin sorumlulukları nelerdir?


Şirketlerin yurtdışına işçi göndermek istemeleri halinde işçi istihdamını Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş olan özel yurtdışı istihdam büroları aracılığıyla sağlamaları gerekmektedir.

Aynı zamanda yurtdışına işçi göndermek isteyen işverenin ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan belgeleri Türkiye İş Kurumu’nun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilmesi gerekmektedir:

- Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin yetkili birim tarafından onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi

- Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki yetkili birimden ya da ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi; taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten yetkili birimden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi,

-Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,

-Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Türk İş Kurumu tarafından onaylanacak örneği,

-Türk firmaları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında yurtdışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik sözleşmesi.

Tüm bu belgeleri Türkiye İş Kurumu’na ibraz edildikten sonra ayrıca işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin de yine Türkiye İş Kurumu’na onaylatılması gerekecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Türkiye’den yurtdışına işçi göndermek isteyen Türk veya yabancı işverenlerin, göndermek istedikleri ülke ile Türkiye aralarında bu konuda düzenlenmiş özel bir ikili anlaşma bulunmuyorsa, Yönetmelik doğrultusunda saydığımız bu şartları yerine getirmesi ve ardından yurdışı istihdam sürecini başlatmış olması gerekecektir.Ünal § Partners Ekibi

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page