top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Sigorta Tahkim Komisyonu'na Başvuru Şart ve Usulleri Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 15 Nis 2022


5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. İşbu bilgi notumuzda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru şart ve usullerini inceledik.


Sigorta Tahkim Komisyonu’na kimler başvurabilir?


Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple üye sigorta şirketleri ile aralarında sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunan gerçek veya tüzel her kişi Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunabileceklerdir.


Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru şartları nelerdir?


Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak için şu ön şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

  • Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık yaşanmış olması,

  • Uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna önceden başvuru yapılmış olması,

  • Sigorta kuruluşunun başvuruya cevaben gönderdiği nihai yazı talebi karşılamaması veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı bir cevap gelmemiş olması.

Yukarıdaki şartları gerçekleşmiş olması halinde üye sigorta şirketi ile aranızda bulunan uyuşmazlığın adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözüme ulaşması adına Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilecektir. İşbu ön şartların gerçekleşmemiş olması halinde ise başvurun usülden reddedilecek ve şartların yerine getirilmesi halinde daha sonra yeni bir başvuru ile Sigorta Tahkim Komisyonu’na tekrar başvurulabilecektir.


Başvuru yaparken hangi dokümanlara ihtiyaç duyulmaktadır?


Sigorta kuruluşundan başvuruya ilişkin alınan cevabi yazı (sigorta kuruluşu cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunulduğunu kanıtlayan belgeler) ve aradaki uyuşmazlığa konu talep ve iddianın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru formunun doldurulması gerekecektir. İşbu başvuru formu örneği ve gerekli olan tüm diğer belgelere ve sürece ilişkin daha detaylı bilgi almak adına tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.


Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru ücretleri nelerdir?


Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak olan başvuru ücretleri her sene değişmekle birlikte Komsiyon tarafında 2022 yılı için aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.Hangi sigorta şirketleri Sigorta Tahkim Komisyonu sistemine üyedir?


İşbu yazımız tarihi itibariyle: AkSigorta, AllianzHayatveEmeklilik, AllianzSigorta, AllianzYaşamveEmeklilik, AnadoluHayatEmeklilik, AnadoluSigorta, AnkaraAnonimTürkSigorta, AgeSA, AXAHayatveEmeklilik, AxaSigorta, BereketSigorta, BNPParibasCardifEmeklilik, BNPParibasCardifHayatSigorta, BNPParibasCardifSigorta, CignaSağlıkHayatEmeklilik, CofaceSigorta, Chubb, DemirHayat, DASK, DubaiSigorta, EgeSigorta, EthicaSigorta, EurekoSigorta, GarantiEmeklilikveHayat, GeneraliSigorta, GroupamaEmeklilik, GroupamaSigorta, GulfSigorta, GüvenceHesabı, HDISigorta, HürSigorta, KoruSigorta, MetLifeEmeklilikveHayat, MagdeburgerSigorta, NeovaSigorta, RaySigorta, SompoSigorta, ŞekerSigorta, TARSİM, TürkiyeSigorta, TürkiyeHayatEmeklilik, TürkNipponSigorta, UnicoSigorta, ZurichSigorta.


Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurular nasıl değerlendiriliyor? Ne kadar sürede sonuçlandırılıyor?


Komisyona başvuru yapıldıktan sonra başvuru Komisyon raportörlerince gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Bu ön inceleme sonunda Raportörler, başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından esastan ele alınıp alınmayacağının kararını en geç 15 gün içinde verir.


Eğer başvurunuzun hakemlerce incelenmesine karar verilirse başvurunuz derhal bağımsız sigorta hakemlerine iletilir ve en geç 4 ay içerisinde (taraflar aralarında anlaşarak bu süreyi uzatabilir) nihai karar verilir. Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL ye kadar olan hakem kararları kesindir. Tutarı 5.000 TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı taraflar bir defaya mahsus olmak üzere komisyon nezdinde itirazda bulunabilirler, 40.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen karar taraflarca temyiz edilebilir.


Uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları, Komisyon tarafından doğrudan taraflara tebliğ edilir ve daha sonra saklanmak üzere yetkili mahkemeye gönderilir.


Ünal § Partners Ekibi

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentit


bottom of page