top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Konut Kiralarına Getirilen Artış Oranı Sınırı, %25.


Kira artışlarına yönelik yapılan çalışmalarda son düzenlemeler yapılmış ve çalışmanın kapsamı açıklanmıştır. Buna göre, Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici 1. madde uyarınca, konut kiraları ile sınırlı olmak üzere, 11 Haziran 2022 tarihi ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, geçersiz kabul edilecektir. Yenileme dönemi 11 Haziran 2022 tarihinden önce gerçekleşen kira sözleşmeleri açısından Torba Kanun’da herhangi bir düzenleme öngörülmemiş olup; Torba Kanun’da öngörülen düzenlemeler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen kira ilişkileri açısından geçerli olacaktır.

Bir süredir gündemde olan kira artış oranlarına yönelik düzenleme 1 yıllık süreci kapsamaktadır. Önceki uygulamaya göre, 12 aylık TÜFE'nin ortalamasına göre zam yapılmaktaydı ve en son çıkan veriye göre TÜFE yüzde 39 olarak hesaplanmıştır Yeni bir kanunla süre uzatılmadığı takdirde, yenileme dönemi 01.07.2023 tarihinden sonrasına rastlayan kira sözleşmeleri %25 oranındaki artış sınırlamasından etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının %25’in altında kalması halinde TÜFE değişim oranı geçerli olacak ve bu düzenleme 1 yıldan daha uzun süreli kira sözleşmeleri bakımından da bağlayıcılık teşkil edecektir.


Diğer tarafran, işyeri kiraları Kanun’un kapsamı dışında bırakılmıştır. Getirilen düzenleme yalnızca konut kiraları bakımından geçerlidir. Bu doğrultuda, işyeri kiraları bakımından TBK’da yer alan TÜFE’deki on iki aylık değişim oranı ile artış uygulaması devam edecektir. Mülk sahiplerinin 5 yıldan uzun süreli veya 5 yılın sonunda yenilenen kira sözleşmelerinde Türk Borçlar Kanunu’nun 344/3. maddesi uyarınca tespit davası açma hakkı üzerinde bir değişiklik getirilmemiştir.Türk Borçlar Kanunu’nun 344/2. maddesi uyarınca açılacak kira bedelinin tespiti davalarında ise yeni getirilen düzenleme uygulama alanı bulacak ve tarafların yeni dönem kira bedeli belirlenirken uygulanacak olan artış oranına ilişkin bir anlaşma yapmamış olması durumunda, açılacak bir kira bedeli tespiti davasında hâkimin vereceği kararlarda da bu artış sınırlamasının uygulanacağı belirlenmiştir. Bilindiği gibi Yargıtay’ın güncel görüşüne göre, Türk Borçlar Kanunu’nun 344/3. maddesi uyarınca açılan kira bedeli tespiti davalarında, bilirkişi incelemesiyle taşınmazın serbest şartlarda boş olarak kiraya verilmesi halinde getireceği kira bedelinden hak ve nefaset ilkesi gözetilerek makul bir indirim yapılarak kira bedeli tespit edilmektedir.


Sonuç itibariyle, getirilen yeni düzenleme ülkemizdeki pek çok mülk sahibi ve kiracıyı etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Öte yandan, mülk sahiplerinin kanun değişikliği ya da sonuçlarıyla ilgili olarak yararlanabilecekleri herhangi bir dava ya da kanuni başvuru hakkı bulunmamaktadırÜnal&Partners Ekibi

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Комментарии


bottom of page