top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliyesi


İşbu bilgi notumuzda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıların tahliyesinin istenebileceği sayılan sebeplerden bir tanesi olan “kiracının vermiş olduğu yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye edilmesi” konusunun detaylarını inceledik.


Tahliye taahütnamesi nedir?

Tahliye taahütnamesi uygulamada Türk Borçlar Kanunu m. 352/1 düzenlemesi: “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” Uyarınca uygulamada ortaya çıkmış bir taahütname türüdür. Kiralayan tarafın belirtilen tarihte herhangi başka bir şartın yerine gelmesine veya başka bir yükümlülüğü yerine getirmesine gerek kalmadan kiracıyı tahliye edebilmesine imkan tanımaktadır.


Geçerli bir tahliye taahütnamesinin taşıması gereken şartlar nelerdir?

Ortada geçerli bir tahliye taahhüdünün bulunduğunu söyleyebilmek adına ilgili taahütnamenin bir takım şartlar taşıması gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Tahliye taahhüdü yazılı olarak yapılmalıdır. Tahliye taahhüdü için aranan yazılı olma şartı, adi yazılı şekil olup taahhüdün resmi şekilde yapılması gerekmemektedir.

  • Tahliye taahhüdü, kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla yapılmalıdır. Birden fazla kiracı olması halinde tahliye taahhüdün geçerli olması için tüm kiracılar tarafından taahhüdünde bulunulmuş olmalıdır.

  • Tahliye taahhüdünde mutlaka tahliye tarihi bulunmalıdır. Tahliye taahhüdünün kesin olarak belirlenebilir bir tarih olarak belirtilmesi de mümkündür. Ancak sadece ay olarak belirtilmesi tahliye taahhüdünün geçersizliği sonucunu doğuracaktır.

  • Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi kurulduktan ve sözleşmeye konu taşınmaz kiracıya teslim edildikten sonra verilmiş olmalıdır. Uygulamada yapılan en büyük hatalardan biri de kira sözleşmesi ile tahliye taahütnamesinin aynı gün yapılması sonucunda işbu taahütnamenin geçersizliği sonucu doğmasıdır. Tahliye taahütnamesi mutlaka kiracıya ev teslik edildikten sonra imzalanmalıdır.


Tahliye taahütnamesi uygulamaya nasıl konulur, tahliye etmemekte direnen kiracıya karşı uygulanabilecek süreçler nelerdir?

Bu şartları taşıyan bir tahliye taahhüdünün varlığına rağmen taahhüt edilen tarihte taşınmazın boşaltılmaması halinde kiraya veren kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak 1 ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilecektir.

Kiralayanın icra takibi başlatmayı tercih etmesi halinde kiraya veren taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatmalıdır. İcra takibi başlatılması halinde icra dairesi kiracıya taşınmazın 15 gün içinde tahliye ve teslimine ilişkin bir ödeme emri gönderecektir. Kiracının gönderilen ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmesi halinde kiraya veren tarafından icra mahkemesinde itirazın kaldırılması talep edilecek ya da genel mahkemelerde tahliye davası açılacaktır. İtiraz edilmemesi veya itirazın kaldırılması halinde taşınmaz icra müdürlüğünce zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilecektir. 1 aylık sürede icra takibinin yapılmaması veya tahliye davası açılmaması halinde tahliye taahhüdü geçersiz addedilecektir ve kiraya verenin tahliye hakkı olmayacaktır.

Kiralayanın dava açma yolunu tercih etmesi halinde ise taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekecektir.


Kira sözleşmesinde yer almayan 3. Kişiler tahliye taahütnamesini dayanak göstererek tahliye talebinde bulunabilirler mi?

Kiralananın tahliyesini talep etme hakkı kiraya verene ait olup, kiraya veren olmayan malik tarafından kiralananın tahliyesi talep edilemeyecektir.

Ünal&Partners Ekibi

18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page