top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

İnternet Reklamlarının Bildirim YükümlülüğüT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 538 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile internet ortamında yayımlanan ilanlarla ilgili olarak getirilen Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirim zorunluluğuna ilişkin detayları işbu bilgi notumuzda sizler için açıkladık.

“538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, sosyal ağ sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere bildirim zorunluluğu getirilmiştir.


Bildirim zorunluluğu getirilen hususlar nelerdir?


Bildirim zorunluluğu getirilen hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

  • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmetsatış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

  • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile iş yeri adres bilgilerini,

  • Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgilerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na

Bildirimde bulunması gerekenleri işbu sorumluluğu hangi tarihten itibaren başlayacaktır?


Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini 2022 Haziran ayında ilk kez verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine kadar Başkanlığa yapmak zorundadırlar. Ayrıca bu Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk kez verilen ilanlara ilişkin bildirimi de 31.08.2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.


Bildirilmesi gereken bilgiler hangi standartlara uygun olmalıdır?


Bu Tebliğe göre sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından BTRANS(Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecektir.

Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılarının ilk kez bildirim yapılacak tarihten önce BTRANS'ın kullanımına ilişkin başvurularını tamamlamaları zorunludur.


Bildirimde bulunmakla yükümlü olanların sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde uygulanacak olan hükümler nelerdir?


İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu Tebliğ kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.

Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümlerinin tatbik olunacağı belirtilmiştir. Konuya ilişkin ceza ise Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355'inci maddesi kapsamında cezai işlem uygulanmaktadır.Buna göre: “Bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra [düzeltme amacıyla] verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.”Ünal&Partners Ekibi
6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page