top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Başvuru Usulü

Güncelleme tarihi: 11 Nis 2022Bilindiği üzere, 28 Mayıs 2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmişti. Sonrasında 5 Şubat 2021 Tarihli resmi gazetede yayınlanan Haksiz Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştı. Bu yazımızda, başvuru ve prosedür hakkında öncelikli olarak bilinmesi gerekenleri inceleyeceğiz.


Pandemi sürecinde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla, yalnızca olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet göstereceği belirtilerek oluşturulan bu Kurul, halen faaliyet göstermektedir. Getirilen düzenleme ile öncelikli olarak gerçekleştirilmek istenen amaçlar, Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesidir. Bu bağlamda, yönetmelikte bu iki tanım ise şu şekilde verilmiştir:“”Fahiş Fiyat Artışı” olağanüstü hal, afet gibi acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satışa sunulan ve kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artışı olarak tanımlanırken, “Stokçuluk”, olağanüstü hal, afet gibi acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetleri olarak tanımlanmıştır.


Başvuruya ilişkin usullere gelindiğinde, başvuru ve incelemeye ilişkin olarak, kurul, re’sen harekete yetkisine sahiptir. İnceleme konumuz olarak, asıl yöntem olan ikinci yol olarak ise, şikayet üzerine de işlem başlatabilecektir. Kurul’a şikayet başvuruları,dilekçeyle şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak, Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvurularda, iletişim bilgileriyle şikayete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgilerle, mal veya hizmete ilişkin bilgiler ve varsa belge, fotoğraf, video görüntülerine yer verilmelidir. Bununla beraber, şikayet başvurusundan önce veya Kurul kararı alınmadan önce konuya ilişkin yargı yoluna gidildiğinin tespiti halinde şikayet başvurusunun işlemden kaldırmakta ve bu durumun gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilmektedir. Denetim esnasındaTicaret Bakanlığı, şikayete konu olan teşebbüslerde denetim yapma ve bilgi, belge talep etme yetkisini haizdir. Kurul işletmelerden savunma almaksızın idari para cezası verememekte ve bu nedenle, denetimden itibaren işletmelere, denetimin yapıldığı günden başlamak üzere on günden az olmamak kaydı ile savunma yapma hakkı tanımaktadır ve bu süre bir defaya mahsus olmak üzere kurulca en fazla on gün daha uzatılabilmektedir. Kurul, yönetmelikte yapılan yeni değişikliklere göre, Fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecektir. Miktarın belirlemesinde, işletmenin türü, büyüklüğü, bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerinden sağlanan menfaatler ve daha önce aynı konuda verilen idari para cezaları göz önünde bulundurulan kriterlerdir.


Tüm bu bilgiler ışığında, siz de fahiş fiyat artışı ya da stokçuluk faaliyeti yürütüldüğünü düşündüğünüz ürün ve işletmeler için belirtilen usuller vasıtasıyla şikayette bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve sizin yerinize başvuruların daha sağlıklı yürütülmesini isterseniz, her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.Ünal § Partners Ekibi

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page