top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

FAKTORİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Faktoring, işletmelerin satışları karşılığında aldıkları çekleri vadelerini beklemeden anında nakde çevirebilecekleri bir finansman yöntemidir. İşletmeler aldıkları çek karşılığında müşterilerine kestikleri satış faturasını faktoring şirketlerine devrederler ve işleri için gerekli nakit parayı anında alırlar. Faktoring şirketleri –Finansman, -Garanti, -Tahsilat hizmetleri sunabilmektedir. Şu anda aktif olarak işlem gören 52 faktoring şirketi bulunmaktadır.


A.Faktoring Şirketi Kuruluş Süreci ve İşlemleri


Faktoring şirketi kurmak isteyen girişimcilerin bazı şartları yerine getirmeleri ve bazı kurumlardan izin almaları gerekmektedir. Hazine Bakanlığı’ndan ön izin alınarak kurulan bu şirketlerin izleyecekleri adımlara ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur:


Bakanlık İzinleri

Hazine Bakanlığı’dan izin alınmadan önce bu şirketlerin anonim şirket statüsünde olması ve sahip olunan hisselerin tamamının tescil edilmiş olması gerekir. Ayrıca bu hisseleri nakit olarak ihraç etmelidirler. Sermayelerinin de 20 bin TL olarak ödenmesi gerekir. Bu şartlar sağlandıktan sonra hazırlanacak başlıca belgeler şunlardır:


• Şirket esas sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği.

• İmzaya yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

• Kurucuların gerçek kişi olması halinde ayrıntılı özgeçmiş, nüfus cüzdanı, ikametgah raporu, bir önceki yıla ait gelir vergisi beyannamesi, kurucu tanıtım formu, adli sicil raporu

• Kurucuları tüzel kişi ise gelir tablosu, bilanço, varsa faaliyet raporu ve son üç yıla ait adli sicil raporu

• Ekonomi, işletme, hukuk, mühendislik, finans, bankacılık gibi yükseköğretim kurumlarından birinin müdür, müdür yardımcıları ve birinci derece görevlilere ilişkin mezuniyet belgeleri

• Bu kişilerin daha önce tasfiye, iflas veya iflas talebinde bulunmadığını bildiriniz.

• Faktoring şirketinin hizmet birimlerinin faaliyet göstereceğini ve personelinin atandığını gösteren görev ve yetki tanım belgeleri.

• Faktoring Şirketi hissedarları ve yöneticileri hakkında 5 yıldan fazla hapis cezası almamış, zimmete para geçirme, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olduğuna dair yetkili mercilerden temiz rapor alınması iflas etmiş ve vergi kaçırmaya teşebbüs gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.


B. Faktoring Şirketlerin Vergisel Yükümlülükleri

Faktoring şirketleri tarafından gerçekleştirilen faktoring işlemlerine ilişkin özel hükümler bulunmaktadır. Bu vergilendirme, vergi kanunlarının genel hükümleri kapsamında incelenmektedir. Bu şirketler Anonim Şirketler kurumlar vergisine tabidir ve dolayısıyla kazançları kurumlar vergisi kapsamında vergilendirilir. Diğer vergilendirme ve ödemelere ilişkin Faktoring özel hükümlerinden detaylı bilgi alınmalı ve güncellemeler takip edilmelidir.


C. Faktoring Şirketi Sermaye Yapısı ve Denetimi


BDDK Finansal Kurumlar Birliği Tarafından; Faktoring, finans ve finansal kiralama şirketlerine üye olan şirketlerin ödenmiş sermayelerinin 2019 yılı sonuna kadar 30 milyon TL'ye çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Sermaye gereksinimi ve ekonomik ortamın getirdiği likidite sıkıntısı nedeniyle bu tür şirketlerde azalma olması beklenmektedir.


Hazine Bakanlığı Tefeciliğe ilişkin kararname hükümlerine göre faaliyet gösterecek olan faktoring şirketlerine T.C. Merkez Bankası, kendi görüşünü alarak belirleme ve yayınlama yetkisine sahiptir. Bu şirketlerin faaliyetleri Maliye Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Faktoring şirketi ve personeli tarafından ibraz edilmek üzere bu kuruluşlar tarafından istenen her türlü belge, bilgi ve defterlerin tutulması zorunludur.


Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve söz konusu hizmetlerden yararlanmak için, tarafımızla her zaman iletişime geçebilirsiniz. Alanında uzman, genç ve dinamik kadromuzla sizlere üstün bir hizmet vermek için her zaman hazırız.


Ünal § Partners Ekibi


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page