top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ

Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması için, 14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2022/11 sayılı “Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girdi.


Tebliğ neyi amaçlıyor?


Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yetkili kuyumcular ve rafineriler aracılığıyla ya da doğrudan banka şubelerine gelerek bankalardaki altın hesaplarına yatırdıkları fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine imkan tanınması ve hesap sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlamakta.


İstisnaları bulunuyor mu? Bulunuyorsa neler?


Fiziki altınların kabulü, altın hesaplarının dönüşümü ve vade sonu işlemlerinin detaylandırıldığı tebliğde, istisnalar da belirlendi.

Buna göre, fiziki altınların kabulü kapsamında uygulamaya katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineri ile anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekecek. Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek.


Altın kabul sistemi ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı, yurt içi yerleşik gerçek veya tüzel kişinin bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılacak. Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek.

Yetkili rafineri tarafından işlenerek standart altına tamamlananlar, ilgili bankaya fiziki olarak transfer edilecek.


Altın hesaplarının dönüşümü nasıl gerçekleştirilecek?


Hesap sahibinin talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılım hesabı açılabilecek. Türk lirası mevduat veya katılım hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulanan faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde, aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.


Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak. Öte yandan Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılım hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.


Vadenin sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek olan işlemler neler?

Tebliğ kapsamında, 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli olarak açılan Türk lirası mevduat veya katılım hesaplarına vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.


Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılım hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya yatırılacak.


Vade sona ermeden çekim yapılması halinde ne olacak?

Türk lirası mevduat veya katılım hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılım hesaplarına Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilecek.


Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında işlenmiş ve hurda altın karşılığının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da ilave getiriden yararlanabilecek.


Tebliğ’de bahsedilen sair hususlar neler?


Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılacak. İşlem yapan yetkili kuyumcu, yetkili rafineri ve bankalara, Merkez Bankasının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilecek.


Öte yandan TCMB, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de de değişikliğe gitti. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021'de, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'de mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.Ünal § Partners Ekibi

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page