top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Akreditif, yani Letter of Credit nedir?


Akreditifler genellikle uluslararası işlemlerde bir ödeme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Taraflar arasındaki mesafe, değişen hukuk düzenleri ve yasalar, her bir tarafı yakından tanımanın zorluğu gibi faktörleri içeren uluslararası ticarette akreditif kullanımı onu çok önemli bir ödeme aracı haline gelmiştir. Bu tarz akreditiflerde bankalar, malların sevk edildiğine dair bir teyidi alana kadar tedarikçiye ödeme yapılmasını sağlayarak alıcı (akreditif sahibi) adına hareket edebilmektedir. Diğer bir ifade ile akreditif, alıcının (ihraççı/ihracatçı) talep ve emrine istinaden ve akreditif için belirlenen belgelerin tanzimi ile belirli bir vade süresi içinde bir bankanın satıcıya belirli bir tutarda ödeme yapacağına dair taahhüdüdür. Bir akreditif, alıcının satıcıya planlanmış ödemeleri yapmasını engelleyen öngörülemeyen bir durumun meydana gelmesi halinde, malların veya tamamlanmış hizmetin satıcıya ödenmesi için bir güvenlik ağı görevi görmektedir. Böyle bir durumda akreditif, gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra satıcıya gerekli ödemelerin yapılmasını sağlamaktadır.


Akreditif işlemleri, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) örnek prosedürlerine ve akreditif ile ilgili uygulama kurallarına tabidir. Söz konusu broşür, akreditifte aksi belirtilmedikçe tüm taraflar için bağlayıcıdır. Akreditif işlemlerinde bankalar malları değil belgeleri dikkate alarak işlemlerini yapmaktadır. Akreditifin açılması satış sözleşmesi ile belirlenir. Bu satış sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek için alıcı kendi bankasına akreditif açmayı teklif etmelidir..


Satıcının bankası, akreditif hakkında satıcıyı bilgilendirir. Daha sonra satıcı malları yükler ve aracı bankası aracılığıyla akreditife göre düzenlenmesi gereken belgeleri amir bankaya gönderir. Düzenlenen belgelerin akreditif şartlarına uygun olması kaydıyla satıcıya ödemeyi yapan bankadır. Akreditifi açan banka, bedelini ihraççıdan tahsil ederek, malın gümrükten çekilebilmesi için belgeleri teslim eder. Akreditif, düzenleyen bankanın lehtara ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olması nedeniyle, lehdarın akreditifin tüm gerekliliklerini yerine getirmesi ve gerekli tüm belgeleri düzenlemesi şartıyla güvenilir bir ödeme yöntemidir. Bu yöntem ihraççı için son derece güvenlidir çünkü hak sahibine uygunsuz belgeler karşılığında herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmayacağını bilmektedir.


Akreditif, teyitli veya teyitsiz olarak açılabilir. Teyitli akreditif, satıcının sadece ihraççının bankasının teminatı ile yapamadığı, ayrıca kendi ülkesinde veya başka bir bankanın teminatını almak istediğinde açılan akreditiftir. Bir banka tarafından akreditif teyidi, gerekli belgelerin teyit bankasına veya diğer yetkili bankaya verilmesi şartıyla, düzenleyen bankanın taahhüdü ile teyit bankasının kesin taahhüdü anlamına gelir. Teyit edilmemiş bir akreditif için, uygun belgelerin düzenlenmesine karşı geri dönülemez taahhütte bulunan yalnızca ihraççının bankasıdır.


Döner Akreditif, Kırmızı Klozlu Akreditif, Standby Akreditif ve Devredilebilir Akreditif şeklinde dört adet akreditif tipi vardır. Akreditifler uzmanlık gerektiren konulardan olduğundan, alanında uzman kişiler tarafından bu hizmetin sağlanması önemlidir. Bu noktada, konu ile ilgili bilgi ve hukuki destek almak için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.Ünal&Partners Ekibi

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page